دموی قالب های مارجین

پیش نمایش قالب های margin.blog.ir

«ذلک و من یعظّم شعائر الله فإنّها مِن تقوى القلوب»     آیه  32 سوره مبارکه حج

«این است (سخن حق) و هر کس شعائر (دین) خدا را بزرگ و محترم دارد ، این از صفت دلهای با تقواست»     

اکنون که پس از قرنها نظامی مبتنی بر اسلام دراین کشور برپا شده مسائل جدیدی در زمینه های مختلف ازجمله روابط اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در جامعه و نظام اسلامی مطرح می شود که باید با دقت و تعمق، آنها را در افکارعمومی تبیین کرد و شعائر اسلامی را به فرهنگ عمومی تبدیل ساخت .  ۱۳۸۲/۰۷/۲۱

اصلاً بناى شعائر بر تظاهر و بر نشان دادن و بر مطرح کردن و جلو چشم نگهداشتن است. شعائر را مطلقاً نباید تضعیف کرد. بعضى‌ها به اسم این‌که ما اهل ریا نیستیم و نمى‌خواهیم تظاهر کنیم، شعائر اسلامى و علامتهاى اسلامى و سیماى اسلامى و وجهه‌ى اسلامى و رفتار اسلامى و پرچمهاى اسلامى را از زندگىِ خودشان و زندگى مردم جمع مى‌کنند؛ نخیر، بنده مطلقاً این را توصیه نمى‌کنم؛ بلکه بعکس، توصیه مى‌کنم مقید باشید اینها را نگه دارید. منتها اگر بناست جانماز آب بکشیم، واقعاً روى آن جانماز نماز هم بخوانیم؛ والاّ انسان جانماز را آب بکشد و رویش نماز نخواند و کنار بیندازد، فایده‌یى ندارد.  ۱۳۸۴/۰۶/۰۸

کارهاى نمادین هیچ منافات با این ندارد که در واقعیت خود هم یک حرکتى در آن وجود داشته باشد؛ اما بیشترین تکیه روى نمادین است؛ مثل شعائر اسلامى؛ شعائر این‌طورى است. شعائر اسلامى جنبه‌ى نمادین دارد. خودش هم یک حرکت است؛ اما بیشترین تأثیرى که مورد توجه است، آن تأثیر نمادین است. مثلاً: «انّ الصّفا و المروة من شعائر اللَّه»؛ صفا و مروه در حج؛ بیشتر اعمال حج از همین قبیل است. اینها اعمال نمادین است.  ۱۳۸۵/۰۶/۲۵


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۹/۳۰
قالب بلاگ بیان مارجین